Kreatywność nie zna barier!
aukcjebezbarier Doradztwo prawne Co to są dane osobowe szczególnie chronione?

Co to są dane osobowe szczególnie chronione? / Barbara Podleśna

 

Dane osobowe szczególnie chronione, wskazane są w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych, to są dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym

oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Zbieranie tego typu danych, zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy, administrator może rozpocząć dopiero po zarejestrowaniu zbioru, chyba że ustawa zwalnia go z tego obowiązku.

Wyjątki od generalnej zasady zgłaszania zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) określone zostały w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.