Kreatywność nie zna barier!
aukcjebezbarier WTZ Wisznice
WTZ Wisznice

Warsztat Terapii Zajęciowej

przy GOPS w Wisznicach

„Jeden z najgłębszych sekretów życia Polega na tym, że tylko to wszystko,         

Co robimy dla innych jest tym, Co naprawdę warto  robić.”                     

Carol Lewis

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wisznicach powstał w grudniu 2005 roku. Jest placówką przeznaczona dla osób o zróżnicowanym rodzaju niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Jest jednostką pobytu dziennego, otwartą dla uczestników od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 16.00 z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w siedzibie Warsztatu jak i po za nią. Na co dzień otaczamy opieką 30 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Wisznice, Rossosz, Łomazy, Sosnówka i Tuczna.

Warsztat Terapii Zajęciowej swoją siedzibę ma w budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, który jest własnością Urzędu Gminy w Wisznicach. Na dzień dzisiejszy Warsztat ma do dyspozycji 19 pomieszczeń w tym pomieszczenia do terapii zajęciowej, salę rekreacyjno-rehabilitacyjną, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia socjalne, łazienki oraz magazyn.

Głównym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej przy GOPS w Wisznicach jest rehabilitacja zawodowa, czyli przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia na stanowiskach pracy chronionej oraz rehabilitacja społeczna, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy umiejętności które, są niezbędne do możliwie samodzielnego i aktywnego życia w środowisku naszych podopiecznych.

Realizacja zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej w formie terapii zajęciowej, jest przede wszystkim ukierunkowana na przygotowanie uczestnika do podjęcia zatrudnienia poprzez doskonalenie konkretnych umiejętności zawodowych i odbywa się w 6 pracowniach terapeutycznych.

Pracownia gospodarstwa domowego

Uczestnicy uczą się samodzielnej obsługi urządzeń domowego użytku, oraz utrwalają podstawowe zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto osoby niepełnosprawne doskonalą umiejętności przyrządzania posiłków, kulturalnego ich spożywania oraz porządkowania i sprzątania.

Pracownia florystyczno – wikliniarska

Uczestnicy zdobywają umiejętności w zakresie prac ogrodowych, poznają obsługę narzędzi i maszyn ogrodniczych, oraz innych elektronarzędzi. Ponadto uczestnicy rozwijają umiejętności wykonywania różnych rzeczy z wikliny, tworzenia mebli giętych i innych przedmiotów z wierzby. Celem zajęć jest rozwijanie zaradności osobistej, zainteresowań związanych z wykonywaniem zawodu oraz wzmacnianie wrażliwość estetycznej i dbałości o porządek.

Pracownia komputerowa

Uczestnicy zapoznają się z obsługą komputera oraz powszechnie stosowanych programów użytkowych. Ponadto idąc w duchu rozwoju nowych technologii osoby niepełnosprawne doskonalą umiejętność korzystania z Internetu dzięki czemu mogą poszerzać swoja wiedzę oraz komunikować się z innymi. Równie ważne jest to, że uczestnicy doskonalą umiejętności pisania na komputerze oraz poznają podstawowe zasady z zakresu fotografii i grafiki komputerowej.

Pracownia krawiecka

Uczestnicy kształtują i rozwijają swoje zdolności manualne w zakresie posługiwania się igłą, nożyczkami, maszyną do szycia czy żelazkiem. Poznają techniki szycia ręcznego, kroju oraz podszywania i skracania odzieży. Ponadto zajmują się również haftowaniem, szydełkowaniem oraz tworzeniem różnego rodzaju aplikacji.

Pracownia plastyczna

Uczestnicy poznają i kształtują różne techniki plastyczne, poprzez tworzenie różnorodnych kompozycji. Celem zajęć jest pobudzanie i rozwijanie kreatywności uczestników, wyobraźni oraz wzmacniania wrażliwości estetycznej.

Pracownia rękodzieła

Uczestnicy poznają obsługę różnego rodzaju narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi. Nabywają umiejętności wytwarzania przedmiotów z różnych surowców. Poznają techniki obróbki drewna, poszerzają wiedzę na temat wykorzystania surowców wtórnych. Wzmacniana jest również kreatywność oraz wrażliwość estetyczna.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna nie byłaby możliwa czy też tak skuteczna gdyby nie działania wspomagające ten proces. Ważnym elementem w codziennym funkcjonowaniu jest odpowiednia sprawność ruchowa i kondycja organizmu. W związku z powyższym uczestnicy objęci są wsparciem w postaci rehabilitacji ruchowej. Celem zajęć jest nie tylko ogólne podnoszenie sprawności, ale również zwiększenie chęci do ruchu, rozwijanie zainteresowań poprzez różnego rodzaju gry i zabawy rekreacyjne. W celu urozmaicenia tego procesu Warsztat raz w roku organizuje Integracyjny Turniej Sportowo – Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych z okolicznych gmin. Do udziału w przedsięwzięciu zapraszane są również inne placówki o podobnym charakterze. Dzięki temu uczestnicy mają okazje sprawdzić własną sprawność i umiejętności a przy tym doskonale się bawić.

Zajęcia w Warsztacie są urozmaicone o elementy kultury i oświaty. Organizowane są wyjścia do kina, teatru na spektakle muzyczne. Ponadto uczestnicy biorą udział w licznych spotkaniach integracyjnych i imprezach plenerowych. Dodatkowo wszyscy uczestnicy biorą udział w zajęciach z zakresu biblioterapii. Zajęcia terapeutyczne odbywają się również po za siedzibą Warsztatu. Organizowane są wyjazdy i wycieczki krajoznawcze dzięki czemu uczestnicy poznają walory turystyczne i miejsca historyczne kraju. Zwiększa się tym samym ich wiedza o otaczającym świecie oraz pobudzona zostaje ciekawość życia.

Niezwykle istotnym faktem jest również współpraca z rodzicami i opiekunami uczestników. Wszelkie znaczące wydarzenia z życia Warsztatu nie mogą obejść się bez obecności rodzin podopiecznych. Ponadto Warsztat wspiera rodziny uczestników w rozwiązywaniu problemów bieżących natury psychospołecznej, ograniczaniu skutków niepełnosprawności podopiecznych oraz udziela informacji o możliwościach otrzymania pomocy finansowej ze środków PFRON w ramach programów celowych i zadań zlecanych samorządom.